Carrière

EEO-beleid

Bij WireCo accepteren en waarderen we de uniciteit en overeenkomsten van alle individuen - ongeacht ras, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, nationale herkomst, handicap of beschermde veteranenstatus.

Ons doel is een omgeving te creëren waarin iedereen gelijke kansen heeft om zijn of haar volledige potentieel te bereiken, en menselijke verschillen worden gewaardeerd.

Wij streven naar een omgeving die open en creatief is en inspireert tot de beste inspanningen en resultaten, en waar samenwerking en teamwerk gedijen samen met ieders persoonlijke groei en bijdrage.

Wij streven ernaar een omgeving van inclusie te creëren waarin werknemers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en zeggenschap hebben in de beslissingen die hen aangaan.

Wij trekken op agressieve wijze getalenteerde en gekwalificeerde mensen aan, nemen ze in dienst en houden ze vast door al hun ervaringen, culturen, opleidingen en achtergronden in te zetten voor onze taak. Een divers, bekwaam personeelsbestand is essentieel voor ons succes.

Meer informatie over huidige vacatures bij WireCo.

Voordat u solliciteert, moet u weten dat WireCo deelneemt aan de E-Verify Service(Spaans) van het Department of Homeland Security en de Social Security Administration.
Bekijk onze Right to Work-verklaring(Spaans).

EEO Policy - Know Your Rights Poster (Spaanse versie).

Beleidsverklaring ten behoeve van beschermde veteranen en personen met een handicap

Beleidsverklaring gelijke kansen op werk/gelijke actie