Juridische documenten

Garantie en waarschuwing

Elke expliciete of impliciete garantie met betrekking tot kwaliteit, prestaties of geschiktheid voor gebruik van WireCo producten is altijd gebaseerd op de voorwaarde dat de gepubliceerde sterke punten alleen van toepassing zijn op nieuwe, ongebruikte producten, dat de mechanische apparatuur waarop dergelijke producten worden gebruikt naar behoren is ontworpen en onderhouden, dat dergelijke producten naar behoren worden opgeslagen, behandeld, gebruikt en onderhouden, en gedurende de gebruiksperiode regelmatig naar behoren worden geïnspecteerd.

De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade of incidentele schade of bijkomende kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijk letsel, arbeidskosten, winstderving als gevolg van het gebruik van deze producten of van het feit dat deze producten zijn opgenomen in of een onderdeel worden van een ander product.

WAARSCHUWING

In de echte wereld kunnen ongelukken gebeuren, en daarom moet u speciale voorzorgsmaatregelen nemen. Voordat u staalkabel in uw toepassingen installeert, moet u altijd het waarschuwingslabel lezen en opvolgen dat op elk product is aangebracht.