Dokumenty prawne

Gwarancja i ostrzeżenia

Wszelkie gwarancje, wyrażone lub domniemane, dotyczące jakości, wydajności lub przydatności do użycia produktów WireCo są zawsze oparte na założeniu, że opublikowane wytrzymałości dotyczą wyłącznie nowych, nieużywanych produktów, że sprzęt mechaniczny, na którym takie produkty są używane, jest właściwie zaprojektowany i utrzymywany, że takie produkty są właściwie przechowywane, obsługiwane, używane i utrzymywane oraz właściwie kontrolowane regularnie w okresie użytkowania.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w żadnych okolicznościach za szkody wtórne lub przypadkowe lub opłaty wtórne, w tym, ale nie tylko, za obrażenia ciała, koszty pracy, utratę zysków wynikających z użytkowania wspomnianych produktów lub z tego, że wspomniane produkty są włączone lub stają się składnikiem jakiegokolwiek innego produktu.

OSTRZEŻENIE

W prawdziwym świecie wypadki mogą się zdarzyć i dlatego należy podjąć specjalne środki ostrożności. Przed zainstalowaniem liny stalowej w swoich zastosowaniach, zawsze należy przeczytać i przestrzegać etykietę ostrzegawczą dołączoną do każdego produktu.