Kariera

Polityka EEO

W WireCo akceptujemy i cenimy wyjątkowość i podobieństwa wszystkich osób - niezależnie od płci, rasy, wieku, religii, pochodzenia narodowego, statusu weterana i niepełnosprawności.

Naszym celem jest stworzenie środowiska, w którym każda osoba ma równe szanse na osiągnięcie pełnego potencjału, a różnice międzyludzkie są doceniane.

Staramy się zapewnić środowisko, które jest otwarte i kreatywne oraz inspiruje najlepsze wysiłki i wyniki, a także gdzie współpraca i praca zespołowa kwitnie wraz z osobistym rozwojem i wkładem każdej osoby.

Zobowiązujemy się do tworzenia środowiska inkluzywnego, w którym pracownicy czują się doceniani, szanowani i mają prawo do udziału w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą.

Agresywnie przyciągamy, zatrudniamy i zatrzymujemy utalentowane i wykwalifikowane osoby, wykorzystując do zadania wszystkie ich doświadczenia, kultury, wykształcenie i pochodzenie. Zróżnicowana, wykwalifikowana siła robocza jest niezbędna dla naszego sukcesu.

Dowiedz się więcej o aktualnych ofert ach pracy w WireCo.

Przed złożeniem aplikacji należy pamiętać, że WireCo uczestniczy w usłudze E-Verify Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji Ubezpieczeń Społecznych(język hiszpański).
Zapoznaj się z naszym oświadczeniem dotyczącym prawa do pracy(hiszpański).

EEO jest prawem.(hiszpański). Dodatek do plakatu EE O(hiszpański)